les 4

Nowe słowa
Ćwiczenie 2. Jaki znasz język? Czy mówisz po ..?
JAKI ON JEST? 104C1
Ćwiczenie 2. 104C2