Les 2 NL

Nowe słowa
102B1
102B2
Być
102C1
102C2
102D1
102D2
Mieszkać
liczymy 11-105