Kurs języka polskiego

Zajęcia indywidualne

Easytaal organizuje kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania, od początkującego do zaawansowanego, indywidualne i grupowe. Oferujemy wiele możliwości dla firm i osób prywatnych, które chciałyby nauczyć się języka lub dalej się rozwijać. Kursy obejmują lekcje oparte na rozmowach, ćwiczeniach gramatycznych, czytaniu i pisaniu tekstów. Nacisk kładziony jest na naukę konwersacji. Studenci uzyskują dostęp do internetowego portalu edukacyjnego, w którym mogą znajda materiały edukacyjne, nagrania oraz zadania domowe.

€ 500

Chcę mówić po polsku A0-A1
Chciałbyś mieć zajęcia częściej niż raz w tygodniu?
Online, 1 raz w tygodniu 10 lekcji po 90 minut Kiedy? W tygodniu lub w weekend. Możliwość nauki w godzinach wieczornych. Chcesz mieć lekcje częściej? Dodatkowe koszty: E 50 (administracja, program dydaktyczny). Na koniec kursu otrzymasz certyfikat.

€ 550

Język polski w pracy A1-A2
Chciałbyś mieć zajęcia częściej niż raz w tygodniu?
Online, 1 raz w tygodniu 10 lekcji po 90 minut Kiedy? W tygodniu lub w weekend. Możliwość nauki w godzinach wieczornych. Chcesz mieć lekcje częściej? Dodatkowe koszty: E 50 (administracja, program dydaktyczny). Na koniec kursu otrzymasz certyfikat.

€ 450

Wakacje w Polsce A1-A2
Chciałbyś mieć zajęcia częściej niż raz w tygodniu?
Online, 1 raz w tygodniu 10 lekcji po 90 minut Kiedy? W tygodniu lub w weekend. Możliwość nauki w godzinach wieczornych. Chcesz mieć lekcje częściej? Dodatkowe koszty: E 50 (administracja, program dydaktyczny). Na koniec kursu otrzymasz certyfikat.

Zajęcia grupowe

Szkolenia językowe grupowe na zamówienie
Dla firm na zamówienie