PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy klient ma obowiązek zapłaty za kurs.

Termin płatności za fakturę wynosi 7 dni. Na żądanie klient otrzymuje fakturę mailem.

Możliwość wpłaty w dwóch ratach. Termin pierwszej wpłaty to minimum 50 % wartości kursu. Dopłata najpóźniej 14 dni od dnia rozpoczęcia kursu.

Płatności w formie gotówki nie przyjmujemy.

W przypadku braku płatności we wskazanym terminie, klient ponosi koszta za zwłokę. W takim przypadku klient będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych od kwoty faktury od dnia zwłoki do momentu pełnej zapłaty.

Po otrzymaniu płatności klient otrzyma login i hasło do logowania się na platformie Easy Taal.

IBAN: NL66 INGB 0009 2278 00