Bardziej efektywne wdrożenie pracowników z Polski i Ukrainy

Według pracodawcy, największą korzyścią z kursu językowego online było to, że polscy pracownicy mogli lepiej współpracować z holenderskimi kolegami. Dzięki temu, że posługiwali się językiem mówionym, mogli się lepiej rozumieć i efektywniej współpracować. Miało to pozytywny wpływ na wydajność i atmosferę w miejscu pracy.

Kolejną zaletą wymienioną przez pracodawcę było to, że polscy pracownicy mogli lepiej uczyć się od swoich holenderskich kolegów. W końcu wiele wiedzy jest przekazywane ustnie i jeśli bariera językowa jest zbyt duża, może to prowadzić do nieporozumień. Dzięki udziałowi w kursie językowym online języka holenderskiego, polscy pracownicy byli w stanie lepiej komunikować się ze swoimi holenderskimi kolegami a tym samym czerpać więcej z ich wiedzy i doświadczenia.

Wreszcie, pracodawca podkreślił również znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy. W niektórych sektorach, takich jak budownictwo czy logistyka, bardzo ważne jest, aby pracownicy potrafią szybko i odpowiednio porozumiewać się w języku holenderskim. Może to uratować życie w przypadku nagłych wypadków. Dzięki udziałowi w kursie języka niderlandzkiego online, polscy pracownicy lepiej radzili sobie z szybkim działaniem i wykonywaniem właściwych instrukcji.

Pracodawca powiedział mi, że był bardzo zadowolony z  naszych kursów online.

Dało to jego pracownikom elastyczność w uczeniu się w ich własnym tempie i czasie. Pozwoliło to pracownikom lepiej zrównoważyć pracę i naukę, pozwalając im poświęcić więcej czasu i energii na pracę.

Ponieważ lekcje prowadzone są zawsze z nauczycielem, mogę łatwo odpowiedzieć na pytania i podtrzymać motywację kursanta. Tak więc mogą uczyć się języka w sposób łatwy i zrelaksowany.

Jako trener językowy, bardzo miło było usłyszeć, że moja praca miała pozytywny wpływ na pracowników i pracodawcę. Moim celem jest uczenie moich kursów umiejętności językowych, których potrzebują, aby dobrze funkcjonować w miejscu pracy i w holenderskim społeczeństwie. Wspaniale jest widzieć, że moja praca przyczynia się również do lepszej współpracy, polepsza komunikację wśród pracowników i ma wpływ na bezpieczeństwo w pracy.